Czynniki, oleje i chłodziwa

Czynniki chłodnicze

Szeroki wybór wysokiej jakości czynników chłodniczych od renomowanych producentów do każdego rodzaju instalacji chłodniczej, klimatyzacyjnej czy pompy ciepła, niezależnie od jej wielkości i przeznaczenia, również do transportu chłodniczego i klimatyzacji samochodowej. Oferujemy wszystkie liczące się na rynku syntetyczne czynniki chłodnicze, w tym również nowe czynniki z grupy HFO (HydroFluoroOlefin) o niskim współczynniku globalnego ocieplenia (GWP<150), mieszaniny oparte na HFO (HFO/HFC) o obniżonym GWP oraz czynniki naturalne jak propan, izobutan czy dwutlenek węgla.

Kompleksowa obsługa

Ponieważ nadal bardzo powszechne są urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne pracujące na czynnikach z grupy HFC o dużym GWP, UE wprowadziła szereg restrykcji wymuszających przechodzenie na czynniki o mniejszych wartościach GWP oraz w dalszej perspektywie zastępowania ich nowymi czynnikami syntetycznymi z grupy HFO oraz czynnikami naturalnymi.
W ramach kompleksowej obsługi w zakresie czynników chłodniczych pomagamy naszym klientom sprostać kolejnym etapom wycofywania z rynku europejskiego czynników potęgujących efekt cieplarniany (o wysokim GWP). Doradzamy przy wyborze nowych czynników, zwracając uwagę nie tylko na parametry ekologiczne, ale również bierzemy pod uwagę efektywność energetyczną instalacji, bezpieczeństwo użytkowników czy koszty eksploatacji.

Odzysk i regeneracja czynników

Jesteśmy jednym z założycieli Fundacji Ochrony Klimatu PROZON, od ponad 25 lat prowadzącej działania zmierzające do minimalizacji emisji czynników chłodniczych do atmosfery. Aktywnie współpracujemy z Fundacją w ramach ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych. Każdy z naszych klientów może przekazać odzyskany czynnik chłodniczy w jednym z wybranych oddziałów, skąd trafi do laboratorium Fundacji Prozon, gdzie oceniana jest jego jakość i możliwość przeprowadzenia procesu regeneracji. Więcej szczegółów dotyczących przekazania czynnika znajduje się tutaj.

Wybierz interesujący Cię produkt, korzystając z wyszukiwarki poniżej.

Dostępne podkategorie: