Woda lodowa

Agregaty wody lodowej

Agregaty wody lodowej to urządzenia, które skutecznie odprowadzają ciepło z cieczy, w sposób jak najbardziej efektywny. Znajdują one zastosowanie w różnych branżach, od klimatyzacji po przemysł, dostarczając niezbędne chłodzenie do utrzymania optymalnych warunków komfortu, oraz spełniania potrzeb technologicznych. 

Chiller – wytwornica wody lodowej 

Urządzenia te występują pod różnymi nazwami, takimi jak agregaty chłodnicze, agregaty wody lodowej czy chillery. Składają się ze sprężarkowego układu chłodniczego oraz obiegu wody lodowej schładzanej w parowniku. 

Głównym zadaniem wytwornicy wody lodowej jest wytwarzanie wody o określonych parametrach. Agregaty mogą być instalowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Współczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na dostosowanie wytwornic wody lodowej do różnych warunków i wymagań klienta, zapewniając efektywność energetyczną. 

Chillery klimatyzacyjne i procesowe 

Chillery klimatyzacyjne to urządzenia służące do schładzania cieczy w instalacji (woda lub roztwór glikolu). Proces ten polega na schładzaniu wody w urządzeniu, a następnie rozprowadzaniu jej do konkretnych odbiorników takich jak klimakonwektory (fancoile), chłodnice w centralach klimatyzacyjnych (AHU), belki chłodnicze. Takie urządzenia znajdują najczęstsze zastosowanie w restauracjach, hotelach i centrach handlowych. Wykorzystanie centralnego układu chłodzenia opartego na chillerze jest zdecydowanie bardziej efektywne niż stosowanie rozproszonych układów chłodniczych. 

Chillery procesowe wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu w procesie chłodzenia maszyn i urządzeń. Działają jako serce systemu wody technologicznej. 

Woda lodowa

Woda lodowa jest powszechnie stosowanym czynnikiem chłodniczym w przemyśle oraz w systemach klimatyzacyjnych. Urządzenia oparte na wodzie lodowej są niezbędne w dużych instalacjach chłodniczych. 

Instalacja wody lodowej

Jedną z głównych zalet instalacji wody lodowej jest brak negatywnego wpływu na środowisko oraz możliwość zastąpienia wielu rozproszonych urządzeń jednym centralnym systemem chłodzenia. Temperatura wody lodowej w układach klimatyzacyjnych wynosi zwykle od 12°C na wejściu do 7°C na wyjściu. Woda lodowa stosowana jest w postaci bez lub jako mieszanina wody z substancjami niezamarzającymi, takimi jak glikol etylenowy, lub propylenowy. 

Agregaty wody lodowej – zasada działania

Urządzenia składają się ze sprężarkowego układu chłodniczego oraz obiegu wody chłodzonej w parowniku. Wytwornice wody lodowej mogą występować albo w formie jednostki kompaktowej (monoblokowej), albo rozdzielonej (split). Dodatkowo, mogą być chłodzone za pomocą powietrza lub wody. W takich przypadkach ciepło pobrane z chłodzonego źródła jest emitowane do powietrza lub układu wodnego. Efektywnym rozwiązaniem jest wyposażenie urządzenia w wymiennik odzysku ciepła, który umożliwia ponowne wykorzystanie ciepła wytworzonego podczas procesu chłodzenia. Niezależnie od tego, czy agregat znajduje się na zewnątrz, czy wewnątrz budynku, pełni kluczową rolę w każdej instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej. 

Chillery z free-coolingiem

To specjalny układ wykorzystywany w agregatach wody lodowej HITEMA, w którym chłodne powietrze zewnętrzne może być wykorzystywane jako źródło „darmowego” chłodu, pozwalające zastąpić energię elektryczną zużywaną do napędu sprężarek. Przemysłowe instalacje chłodnicze, które pracują przy stałych obciążeniach roboczych oraz wysokich temperaturach cieczy procesowej (woda o temperaturze 7°C lub wyższej), mogą wykorzystywać free-cooling. Układ free-coolingu stosowany przez markę HITEMA pracuje w trybie częściowym lub pełnym w zależności od temperatury otoczenia i od temperatury wody lodowej