Jak zdać czynnik

Schemat postępowania dla operacji przekazania odzyskanego czynnika chłodniczego w oddziałach Schiessl Polska

 1. Każdy klient posiadający ważną umowę z Fundacją PROZON na wypożyczenie butli, może pobrać pustą butlę w oddziale Schiessl Polska – klient może sprawdzić, czy ma aktywną umowę, dzwoniąc pod numer +48 22 392 74 62 lub kontaktując się drogą mailową: prozon@prozon.org.pl.
 2. W celu podpisania umowy należy skontaktować się z Administracją PROZON.
 3. Klient może przekazać butle z czynnikiem, pochodzącym z odzysku, do wybranego oddziału Schiessl Polska.
 4. Przed dostawą butli z czynnikiem do oddziału, klient ma obowiązek wystawić Kartę Przekazania Odpadu w systemie BDO.
 5. Schiessl przyjmuje butle z czynnikiem, pochodzącym z odzysku od klienta, a następnie przekazuje do Fundacji PROZON.
 6. Fundacja PROZON dokonuje dalszego procesu związanego z regeneracją bądź zagospodarowaniem czynnika.
 7. W celu uzyskania informacji o etapie regeneracji lub zagospodarowania, klient powinien skontaktować się z Fundacją PROZON:
  • Centrum Regeneracji, tel +48 22 392 74 61
  • centrum.regeneracji@prozon.org.pl

Uprzejmie przypominamy, że przed każdorazowym przekazaniem odzyskanych czynników chłodniczych lub innych odpadów do Fundacji PROZON, niezbędne jest wcześniejsze wystawienie Karty Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO. Dokument KPO należy utworzyć elektronicznie przed rozpoczęciem transportu odpadów. W przeciwnym razie Fundacja PROZON, jako odbiorca odpadów, nie ma możliwości ich przyjęcia.

Jeżeli jeszcze nie dokonali Państwo rejestracji w BDO, a jesteście objęci tym obowiązkiem, ponieważ wytwarzacie odpady z prowadzonej działalności, zalecamy niezwłoczne złożenie wniosku o wpis do BDO poprzez stronę lub kontakt do PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, na adres e-mail: ochrona.srodowiska@prozon.org.pl, gdzie uzyskają Państwo pomoc w rejestracji.

Ziemia potrzebuje naszej pomocy. Ocieplenie klimatu niesie poważne konsekwencje nie tylko dla nas, ale także dla kolejnych pokoleń, dlatego trzeba zacząć działać już teraz. RAZEM. Wspólnie możemy zrobić dużo więcej dla klimatu. Przekaż odzyskany czynnik chłodniczy do jednego z naszych oddziałów, a my zajmiemy się nim dalej razem z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON.