Warunki sprzedaży

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do dostaw towarów i usług świadczonych przez Spółkę z o.o. Schiessl Polska (zwaną dalej „Sprzedającym”). Warunki te są nadrzędne w stosunku do oświadczeń klienta (zwanego dalej „Kupującym”). W przypadku częściowej bezskuteczności poszczególnych punktów, pozostałe warunki pozostają wiążące.

Dokumenty do pobrania:

Ogólne warunki sprzedaży Schiessl Polska >>

Oświadczenie nabywcy >>

Koszt dostawy Schiessl24 >>

Klauzula RODO Schiessl24 >>

Polityka prywatności Schiessl24 >>

Regulamin serwisu Schiessl24 >>