Warunki sprzedaży

Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do dostaw towarów i usług świadczonych przez Spółkę z o.o. Schiessl Polska (zwaną dalej „Sprzedającym”). Warunki te są nadrzędne w stosunku do oświadczeń klienta (zwanego dalej „Kupującym”). W przypadku częściowej bezskuteczności poszczególnych punktów, pozostałe warunki pozostają wiążące.

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogólne warunki sprzedaży Schiessl Polska.
  2. Oświadczenie nabywcy.
  3. Koszt dostawy Schiessl24.
  4. Klauzula RODO Schiessl24.
  5. Polityka prywatności Schiessl24.
  6. Regulamin serwisu Schiessl24.