KALKULATOR GWP DLA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Współczynnik GWP lub ekwiwalent CO2 określa, w jakim stopniu dana substancja – w okresie 100 lat – przyczynia się do globalnego ocieplenia, przyjmując jako substancję odniesienia CO2 o wartości GWP = 1. Na rynku europejskim dostępne są już różne bardziej przyjazne dla klimatu czynniki chłodnicze, począwszy od substancji HFC o niższym współczynniku GWP, hydrofluoroolefin (HFO), mieszanin HFC-HFO aż po naturalne czynniki chłodnicze (takie jak amoniak, propan, CO2, woda czy powietrze).

Jednak dyskusje dotyczące wpływu czynników chłodniczych na klimat bardzo często charakteryzują się pewną dozą abstrakcji. Aby temu zaradzić, opracowaliśmy bardzo proste narzędzie obliczeniowe, które nazwaliśmy „kalkulatorem czynników chłodniczych”, aby zobrazować wpływ emisji wybranych czynników chłodniczych na klimat w oparciu o ich przelicznik na stosowne ilości CO2. Pozwoli to porównać te dane z odpowiadającymi im powszechnie dostępnymi danymi wynikającymi ze skutków innych codziennych działań, takich jak jazda samochodem, przelot samolotem czy zużycie energii elektrycznej przez żarówki LED.

W kalkulatorze wykorzystano wartości GWP wg AR4 (Fourth Assessment Report - Czwartego Sprawozdania Oceniającego przyjętego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu).

 

Ilość ekwiwalentu

kg CO2
t CO2
GWP: