Kim jesteśmy

Oferujemy najszerszy w kraju asortyment urządzeń, komponentów, akcesoriów i czynników do chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Stała oferta magazynowa firmy obejmuje ponad sześć tysięcy produktów od renomowanych producentów światowych, a na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia dowolnego z wielu tysięcy innych produktów.

Od momentu powstania firmy wdrażamy innowacyjne technologie, nie tylko podejmując wyzwania stawiane przez rynek, ale również wyznaczając dalszy kierunek rozwoju branży chłodniczej i klimatyzacyjnej w kraju. W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim dbałością o klienta wyrażającą się w wysokiej jakości oferowanych produktów i usług oraz troską o środowisko naturalne i szeroko pojęty interes branży.

Nasze zaangażowanie w rozwój branży chłodniczej w Polsce sięga 1990 roku. Założona została wówczas spółka Termo Products, która w krótkim czasie stała się wiodącym importerem i dystrybutorem czynników chłodniczych w kraju. W roku 1997, z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń Termo Products i Robert Schiessl GmbH, powstała spółka Termo Schiessl, a dotychczasowa oferta gazów chłodniczych rozszerzona została o kompletny asortyment urządzeń i komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji. W grudniu 2013 roku firma zmieniła dotychczasową nazwę na Schiessl Polska Sp. z o.o. oraz wprowadziła nowe logo, jednakowe w całej grupie Schiessl.

Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju naszej firmy i wysokiej pozycji rynkowej są kilkakrotnie przyznawane nam wyróżnienia: Gazeli Biznesu i Diamentu Forbesa, tytułów nadawanych przedsiębiorstwom wiarygodnym, rentownym, mającym  dobre wyniki finansowe. W 2018 roku dostaliśmy nagrodę biznesową DELTA przyznawaną przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja najbardziej skutecznym biznesowo firmom.

Systematyczne podnoszenie jakości naszych usług i produktów zaowocowało wybudowaniem nowoczesnego Centrum Logistycznego w Środzie Wielkopolskiej obok Poznania. Powstanie centrum logistycznego w połączeniu ze zintegrowanym systemem informatycznym klasy ERP, pozwoliło zoptymalizować procesy logistyczne i usprawnić organizację pracy, co z kolei przełożyło się bezpośrednio na zwiększenie dostępności towarów, lepszą obsługę klientów, krótsze terminy dostaw i sprawniejszą realizację zamówień w naszej firmie.

Stawiamy na zrównoważony rozwój i zmniejszenie śladu węglowego. Dzięki zastosowaniu „zielonych” technologii przy rozbudowie Centrum Logistycznego znacznie zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszyliśmy zużycie wody i obniżyliśmy poziom konsumpcji energii. Po pozytywnej ocenie pod kątem energooszczędności, zrównoważonego rozwoju oraz well-being’u nasz Magazyn Centralny uzyskał prestiżowy Certyfikat Planet Friendly (na poziomie Understanding). Aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych, koordynowanej przez Fundację Ochrony Klimatu PROZON, której jesteśmy jednym z założycieli.

Z początkiem lipca 2020 roku zostaliśmy członkiem wspierającym PORT PC, czyli Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Stowarzyszenie skupia producentów i dystrybutorów pomp ciepła, a od 2016 roku także firmy architektoniczne, wykonawcze, instalatorskie, uczelnie i instytuty badawcze.

 

 

 

 

Głównymi celami PORT PC są: zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła, rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła oraz stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Jesteśmy także współzałożycielem i aktywnym członkiem branżowej organizacji pracodawców - Krajowego Forum Chłodnictwa,  której cele obejmują m.in. ochronę praw i interesów branży chłodniczej, reprezentowanie jej wobec instytucji i organów państwa, a także integrację firm z branży.

W 2000 roku zostaliśmy przyjęci, jako pierwszy i jedyny przedstawiciel Polski, do grona członków IRWO - Międzynarodowej Organizacji Hurtowników Branży Chłodniczej (International Refrigeration Wholesalers Organization), będącej od ponad pięćdziesięciu lat płaszczyzną wymiany doświadczeń technicznych, handlowych i organizacyjnych hurtowników z terenu Europy.

NASZE WARTOŚCI

Kompleksowa oferta

Zapewniamy kompleksową dostawę wszystkiego, co niezbędne do zbudowania od podstaw każdej instalacji chłodniczej, klimatyzacyjnej, czy układu z pompami ciepła. Począwszy od automatyki, rur miedzianych, kształtek, materiałów izolacyjnych, czynników chłodniczych i chłodziw, armatury oraz narzędzi serwisowych i przyrządów pomiarowych,  a skończywszy na urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.

Dostarczamy więcej niż produkty

Zawsze jesteśmy zorientowani na potrzeby naszych klientów i zapewniamy rozwiązania techniczne uwzględniające indywidualne wymagania. Oferujemy wszechstronną pomoc i doradztwo techniczne w projektowaniu i budowie efektywnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska instalacji. Prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu montażu, rozruchu i serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła, obok wiedzy merytorycznej przekazując umiejętności praktyczne. Udzielamy kompetentnego wsparcia dotyczącego zagadnień legislacyjnych. Pomagamy w zagospodarowaniu zużytych czynników chłodniczych.

Zespół pracowników

Naszym największym kapitałem, decydującym o obecnej pozycji rynkowej, a przede wszystkim o potencjale dalszego rozwoju firmy, jest zespół pracowników. Świetnie przygotowany zawodowo i zaangażowany we wspólną pracę na rzecz tworzenia jak najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. Zatrudniamy 148 osób, w tym 67 inżynierów mających wieloletnie doświadczenie praktyczne i gruntowną znajomość najnowszych technologii i trendów w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej i pompach ciepła.

13 oddziałów

Posiadamy sieć oddziałów na terenie całej Polski, odpowiedzialną za bezpośrednią obsługę handlową, realizację zamówień i dostaw, a także za pomoc i doradztwo w kwestiach technicznych.

 

 

 


Działy produktowe
DZIAŁ CHŁODNICTWA DZIAŁ CHŁODNICTWA

Zapewniamy kompleksową dostawę wszystkiego, co niezbędne do zbudowania od podstaw każdej instalacji chłodniczej i mroźniczej. Począwszy od automatyki, rur miedzianych, kształtek i złączy, materiałów izolacyjnych, armatury oraz narzędzi serwisowych i przyrządów pomiarowych, a skończywszy na agregatach i sprężarkach.

Pomagamy w doborze optymalnej technologii chłodzenia do mebli chłodniczych w sklepach i supermarketach oraz do komór przechowalniczych dla przemysłu spożywczego. Oferujemy najbardziej efektywne rozwiązania, które doskonale sprawdziły się w dużych obiektach, jak hipermarkety i centra logistyczne. Do restauracji i hoteli w całym kraju dostarczamy urządzenia oparte na nowoczesnej technologii, przyjazne dla środowiska, zoptymalizowane pod względem kosztów inwestycji i eksploatacji. Ułatwiamy pracę naszym klientom, oferując innowacyjne i energooszczędne rozwiązania do przemysłowych procesów chłodniczych, uwzględniające indywidualne potrzeby i wymagania użytkowników.

W naszej ofercie znajdziesz:

 • agregaty skraplające, monoblok, split,
 • sprężarki hermetyczne, półhermetyczne i otwarte,
 • zestawy sprężarkowe,
 • chłodnice powietrza,
 • gascoolery,
 • skraplacze i drycoolery,
 • procesowe agregaty wody lodowej,
 • wymienniki,
 • automatyka chłodnicza,
 • narzędzia serwisowe,
 • rury miedziane,
 • chemia chłodnicza,
 • materiały instalacyjne,
 • drzwi chłodnicze,
 • izolacje.

Zobacz nasze produkty.

Zobacz naszych dostawców.


DZIAŁ KLIMATYZACJI DZIAŁ KLIMATYZACJI

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą i partnerem biznesowym w zakresie rozwiązań klimatyzacyjnych do budynków dowolnej wielkości i przeznaczenia, zarówno obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych jak i niewielkich pomieszczeń o specjalnych wymaganiach.

Oferujemy dogodne warunki współpracy inwestorom, generalnym wykonawcom oraz firmom pełniącym rolę podwykonawców w procesie realizacji inwestycji. Zapewniamy fachowe wsparcie w całym procesie inwestycyjnym - od koncepcji, poprzez projekt, pomoc w wyborze firmy instalacyjnej na terenie całej Polski, wsparcie przy uruchomieniu systemu, a także serwisowe i gwarancyjne.

Współpracującym z nami biurom projektowym oraz firmom instalacyjnym udzielamy wsparcia technicznego oraz organizujemy profesjonalne szkolenia z doboru, montażu i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych, nastawione przede wszystkim na przekazywanie praktycznych umiejętności.

W naszej ofercie znajdziesz:

 • klimatyzatory split, multisplit, LCAC,
 • systemy VRF,
 • PACi,
 • sterowanie i akcesoria do systemów klimatyzacji,
 • agregaty wody lodowej,
 • klimakonwektory,
 • centrale wentylacyjne,
 • chillery przemysłowe.

Zobacz nasze produkty.

Zobacz naszych dostawców.


DZIAŁ POMP CIEPŁA DZIAŁ POMP CIEPŁA

Pompy ciepła powietrze-woda oferowane przez Schiessl Polska stanowią kompleksowe rozwiązania do zaopatrzenia domu jednorodzinnego w ciepłą wodę użytkową, ogrzewanie i chłodzenie. Przeznaczone są do instalowania zarówno w budynkach nowych, jak i zmodernizowanych, gdzie mogą być zintegrowane z istniejącymi systemami grzewczymi, również z układem kolektorów słonecznych. Szeroki zakres wydajności pomp ciepła pozwala bez problemu znaleźć rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego budynku.

W naszej ofercie znajdziesz:

 • urządzenia do zastosowań domowych i komercyjnych,
 • automatyka i akcesoria do systemów grzewczych,
 • rekuperację.

Zobacz nasze produkty.

Zobacz naszych dostawców.


DZIAŁ CZYNNIKÓW DZIAŁ CZYNNIKÓW

Od początku działalności Schiessl Polska ma w bieżącej ofercie wszystkie liczące się na rynku czynniki chłodnicze. Angażuje się również w działania związane z ochroną środowiska oraz promujące nowe, ekologiczne czynniki o „zerowym” współczynniku niszczenia warstwy ozonowej (ODP) i niskim współczynniku globalnego ocieplenia (GWP).

Szeroką gamę czynników chłodniczych w ofercie uzupełniają chłodziwa i oleje do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych. Naszym Klientom służymy pomocą w zakresie odzysku gazów oraz przezbrajania instalacji na nowe, ekologiczne czynniki.

W naszej ofercie znajdziesz:

 • czynniki chłodnicze: syntetyczne i naturalne,
 • chłodziwa na bazie glikoli,
 • oleje do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Zobacz nasze produkty.

Zobacz naszych dostawców.