Kontakt

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 94

mail: schiessl@schiessl.pl

Dział Techniczny i Serwis tel. +48 22 233 08 00

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydz. Gospodarczy
KRS 0000125447, Regon 012356911
NIP 951-16-35-342
Kapitał zakładowy 800.000 zł
Nr rejestrowy BDO: 000000027

Oddziały
Formularz kontaktowy
Działy produktowe
CHŁODNICTWO

CHŁODNICTWO

ul. Karczunkowska 46

02-871 Warszawa


tel. 22 750 42 94

chłodnictwo@schiessl.pl

KLIMATYZACJA

KLIMATYZACJA

ul. Karczunkowska 46

02-871 Warszawa


tel. 22 750 42 94

klimatyzacja@schiessl.pl

POMPY CIEPŁA

POMPY CIEPŁA

ul. Grabiszyńska 233 H

53-234 Wrocław


tel. 71 332 31 11

pompyciepla@schiessl.pl

CZYNNIKI CHŁODNICZE

CZYNNIKI CHŁODNICZE

ul. Rzemieślnicza 9

81-855 Sopot


tel. 58 555 15 13

czynniki@schiessl.pl