Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R407F

NAZWA CHEMICZNA: mieszanina difluorometanu, pentafluoroetanu i 1,1,1,2 tetrafluoroetanu

SKŁAD CHEMICZNY: 30% R32, 30% R125 i 40% R134a.

Gaz skroplony pod ciśnieniem. Jest szczególnie polecanym rozwiązaniem do nowych instalacji chłodniczych w supermarketach, ponieważ znacznie poprawia efektywność energetyczną układów w porównaniu z pozostałymi czynnikami HFC. Dodatkową zaletą jest jego niższy wskaźnik GWP. Jego właściwości są bardzo zbliżone do R22, dlatego można go z powodzeniem stosować do przezbrajania układów już pracujących na R22. Ponieważ posiada lepszą wydajność i sprawność niż R404A stanowi również doskonałą alternatywę dla tego czynnika, zarówno w układach nisko-, jak i średniotemperaturowych.

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony do każdego rodzaju komercyjnych instalacji chłodniczych, w tym niskotemperaturowych. Jest idealnym zamiennikiem dla R22 w nisko i średnio-temperaturowych handlowych urządzeniach chłodniczych takich jak zamrażarki i lady chłodnicze w supermarketach, witryny na napoje, agregaty chłodnicze w transporcie, urządzenia do wytwarzania lodu, ale jego zastosowanie wymaga wymiany oleju na POE, oraz wymiany i wyregulowania niektórych podzespołów w instalacji wg odpowiednich procedur. GenetronR Performax™ LT jest również idealnym zamiennikiem za R404A stosowanym w supermarketach.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.