Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R32

NAZWA CHEMICZNA: difluorometan

Czynnik jednorodny. Gaz skroplony pod ciśnieniem. Głównie wykorzystywany jako składnik mieszanin HFC. Od niedawna znalazł wykorzystanie jako znakomity i wydajny czynnik chłodniczy w nowej generacji instalacjach klimatyzacyjnych bytowych i komercyjnych o niskim GWP. Jest sklasyfikowany do grupy A2L (o niskim stopniu palności).

Przeznaczenie:

Głównie do instalacji AC zaprojektowanych specjalnie dla tego czynnika, z uwagi na wysokie ciśnienie pracy wymagające odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.