Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R450A

SKŁAD CHEMICZNY: 42% R134a, 58% R1234ze.

Gaz skroplony pod ciśnieniem. R450A jest niepalną mieszaniną zeotropową, o zredukowanym wskaźniku GWP, stosowaną jako zamiennik R134a w średniotemperaturowych instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych jak: pompy ciepła, agregaty wody lodowej, dystrybutory do napojów, pozostałe urządzenia handlowe. Stosowany także jako czynnik w układach kaskadowych z CO2 (do pierwszego stopnia).

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony do instalacji chłodniczych zaprojektowanych dla tego typu czynnika oraz jako zamiennik za R134a.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.