Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R134A

NAZWA CHEMICZNA: 1,1,1,2 tetrafluoroetan

Czynnik jednorodny. Gaz skroplony pod ciśnieniem. Jest jednym z najbardziej popularnych, syntetycznych czynników chłodniczych, powszechnie wykorzystywanym w klimatyzacji, głównie samochodowej, ale także w chłodnictwie wysoko i średniotemperaturowym; w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i bytowych. Z uwagi na jego własności znalazł także zastosowanie jako środek pędny w aerozolach technicznych i medycznych, a także jako składnik mieszanin wielu czynników HFC. Z uwagi na przepisy dotyczące ochrony klimatu jego zastosowanie będzie stopniowo ograniczane na rzecz innych czynników chłodniczych (klimatyzacja samochodowa) i środków pędnych o niskim GWP np. R1234yf, R1234ze .

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony głównie do instalacji R&AC zaprojektowanych dla tego typu czynnika. Może być zamiennikiem wycofanych z obrotu czynników jak np. R12, R22 (lub ich zamienników), ale jego zastosowanie wymaga wymiany oleju na POE oraz wymiany niektórych podzespołów w instalacji wg odpowiednich procedur.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.