Artykuł ekspercki

Ograniczaj koszty, stosując bezpieczne, sprawdzone czynniki Solstice®HFO

Czynniki chłodnicze Solstice® HFO firmy Honeywell zostały opracowane z myślą o ograniczeniu zapotrzebowania na energię, obniżeniu związanych z tym kosztów oraz wydłużeniu okresu eksploatacji urządzeń. Przechodząc na rozwiązania oparte na czynnikach Solstice, sektor spożywczy może osiągnąć neutralność klimatyczną pod względem emisji dwutlenku węgla szybciej i przy niższych kosztach.

Niski wskaźnik GWP

Czynniki HFO stanowią ekologiczną alternatywę dla czynników HFC o wysokim GWP, posiadają zerowy wskaźnik ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej) i bardzo niski wskaźnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego).

Wyższa efektywność energetyczna

Dzięki wyższej efektywności energetycznej stosowanie czynników HFO ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci.

Niższe koszty eksploatacji

Przejście na czynniki z grupy HFO może spowodować znaczne obniżenie rachunków za energię ze względu na wyższą efektywność energetyczną w całym cyklu życia urządzeń.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Czynniki z grupy HFO oferują wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z czynnikami chłodniczymi stosowanymi w przemyśle jak dwutlenek węgla, propan czy amoniak. Są niepalne lub lekko palne i nietoksyczne.

Niezawodność

Czynniki HFO pozwalają utrzymać parametry eksploatacyjne przez cały okres użytkowania urządzenia, co wydłuża okres eksploatacji układu chłodniczego i zmniejsza potrzeby w zakresie serwisowania.

Czynnik chłodniczy Solstice® L40X (R-455A) to idealne rozwiązanie dla małych i średnich urządzeń chłodniczych, w pełni pokrywające zapotrzebowanie chłodu w supermarketach, gastronomii, sklepach spożywczych, zakładach przetwórstwa żywności i chłodniach. Sklasyfikowany został jako A2L ze względu na niską palność w podwyższonych temperaturach. Czynnik chłodniczy charakteryzuje się wysoką sprawność energetyczną i wysokimi wartościami współczynnika wydajności cieplnej COP. Został wybrany przez wielu producentów sprzętu do stosowania w agregatach wody lodowej, pompach ciepła, zamrażarkach, dystrybutorach do napojów, w układach kaskadowych z CO2. Z uwagi na klasę A2L przeznaczony jest tylko do nowo zaprojektowanych układów.

Zestaw narzędzi Honeywell do czynników chłodniczych A2L „TOOLKIT” pomocny w bezpiecznym przejściu na czynniki SOLSTICE® HFO:

  1. BROSZURA SOLSTICE® L40X (PL).
  2. LISTA PRODUCENTÓW urządzeń i komponentów do czynników A2L.
  3. KALKULATOR do obliczania limitu napełnienia instalacji czynnikiem A2L zgodnie z normą EN378.
  4. CHŁODNICTWO KOMERCYJNE SOLSTICE® L40X (R 455A). Wytyczne dotyczące projektowania układów na czynniki A2L (EN).
  5. CHŁODNICTWO KOMERCYJNE Wskazówki dotyczące zarządzania poślizgiem (EN).
  6. LISTA KONTROLNA Oceny ryzyka (PL).