Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R404A reg

NAZWA CHEMICZNA: mieszanina 1,1,1,2 trifluoroetanu, pentafluoroetanu, 1,1,1,2 tetrafluoroetanu

SKŁAD CHEMICZNY: 52% R143a , 44% R125 i 4% R134a.

Gaz skroplony pod ciśnieniem. Ma szerokie zastosowanie w chłodnictwie nisko, średnio i wysokotemperaturowym. Jest jednym z najbardziej popularnych, syntetycznych czynników chłodniczych, powszechnie wykorzystywanym w chłodnictwie przemysłowym: chłodniach, mroźniach oraz w chłodnictwie komercyjnym m.in. w instalacjach chłodniczych w sklepach. Stosowany również w centralach klimatyzacyjnych oraz w transporcie chłodniczym. Z uwagi na przepisy dotyczące ochrony klimatu jego zastosowanie w najbliższym okresie będzie ograniczane na rzecz innych czynników chłodniczych o niskim GWP np. R407F, R 448A, R744.

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony głównie do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zaprojektowanych dla tego typu czynnika. Może być zamiennikiem wycofanych z obrotu czynników, takich jak np. R502 lub R22 (lub ich zamienników), ale jego zastosowanie wymaga wymiany oleju na POE oraz wymiany niektórych podzespołów w instalacji wg odpowiednich procedur.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.