Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R454B

SKŁAD CHEMICZNY: 68,9% R32, 31,1% R1234yf.

Gaz skroplony pod ciśnieniem. Lekko palna mieszanina zeotropowa, przewidziana jako zamiennik za R410A. Spełnia wymogi ustawy F-gazowej, współczynnik GWP jest niższy o 78% w porównaniu z R410A. R454B jest najbardziej optymalnym zamiennikiem za R410A, zapewniajacym łatwą konwersję układu z R410A, przy minimalnych zmianach projektowych.

Przeznaczenie:

Dzięki wysokiej temperaturze krytycznej i szerszemu zakresowi pracy w niskich temperaturach parowania, doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach, takich jak (w noramlnych i wysokich temperaturach otoczenia):

  • agregaty wody lodowej z bezpośrednim odparowaniem (DX)
  • pompy ciepła
  • klimatyzacja domowa
  • klimatyzacja komercyjna (LCAC)

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.