Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R600a

NAZWA CHEMICZNA: izobutan (C4H10).

Gaz skroplony pod ciśnieniem. Klasy czystości: 1.8(98%), 2.5 (99,5%) i 3.0 (99,9%). Gaz palny i wybuchowy. Należy do węglowodorów nasyconych HC. Jest czynnikiem jednorodnym, odpowiadającym parametrom pracy takich czynników syntetycznych jak R12 i R134a. Stosowany w chłodnictwie do średnich i wysokich temperatur, w przemysłowych instalacjach chłodniczych, w chłodnictwie komercyjnym w małych instalacjach chłodniczych oraz na szerszą skalę w lodówkach.

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony do instalacji chłodniczych zaprojektowanych dla tego typu czynnika.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.