Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R1233zd

NAZWA CHEMICZNA: trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropan

Należący do grupy hydrofluoro-olefin, R1233zd (HFO-1233zd) jest czynnikiem chłodniczym nowej generacji, charakteryzującym się niewielkim wpływem na środowisko naturalne. Posiada zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej oraz bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia (GWP = 1). Z uwagi na niepalność (klasa A1), wysoką wydajność oraz dobrze wyważone właściwości znalazł zastosowanie w nowoczesnej klimatyzacji przemysłowej oraz do chłodzenia dużych budynków, w układach ze sprężarkami odśrodkowymi (jedno lub wielostopniowymi), gdzie zastąpił używany w przeszłości czynnik R123 (HFC-123).

HFO-1233zd jest również z powodzeniem stosowany jako środek czyszczący.  W wysokim stopniu rozpuszcza m.in. oleje mineralne, oleje i smary silikonowe, nawet przy niskich temperaturach (-40OC). W tym przypadku, przy zachowaniu odpowiednich procedur i środków ostrożności, zastępuje od dawna wycofany gaz R11 (CFC-11).

Jako mieszanina azeotropowa PF z alkoholem (metanol), ma zastosowanie m.in. w wytrawianiu płytek elektronicznych. Wykazuje bardzo małe napięcie powierzchniowe, co pozwala na lepsze namoczenie powierzchni i dokładniejsze oczyszczenie skomplikowanych i złożonych części.   

HFO-1233zd jest znakomitym środkiem spieniającym w produkcji niektórych pianek poliuretanowych. Znalazł także zastosowanie jako gaz pędny w aerozolach technicznych.

Przeznaczenie:

Odśrodkowe agregaty wody lodowej, pompy ciepła, środek czyszczący, środek spieniający, gaz pędny

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.