Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R452A

SKŁAD CHEMICZNY: 11% R32, 59% R125, 30% R1234yf.

Jest mieszaniną zeotropową z poślizgiem temperatury wynoszącym ok. 3 K. R452A znalazł zastosowanie w nisko i średniotemperaturowym chłodnictwie w transporcie, chłodnictwie komercyjnym i przemysłowym oraz w agregatach wody lodowej do układów bezpośredniego odparowania, zarówno w nowoprojektowanych instalacjach jak i przy retroficie instalacji z R404A (R507). Jest zalecany jako zamiennik w urządzeniach firmy Thermo King.

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony głównie do instalacji chłodniczych zaprojektowanych dla tego typu czynnika. Może być zamiennikiem R22 (lub jego zamienników), R404A lub R507, ale jego zastosowanie wymaga wymiany oleju oraz wymiany/regulacji niektórych podzespołów w instalacji

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.