Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R455A

SKŁAD CHEMICZNY: 75,5% R1234yf, 21,5% R32, 3% R744.

Gaz skroplony pod ciśnieniem. Lekko palna mieszanina zeotropowa, przewidziana jako zamiennik do układów nisko-, średnio- i wysokotemperaturowych w nowych urządzeniach. Spełnia wymogi ustawy F-gazowej, posiada bardzo niski współczynnik GWP, wynoszący zaledwie 146. Charakteryzuje się wydajnością i właściwościami zbliżonymi do R404A, zakresem pracy porównywalnym z propanem, wysoką efektywnością energetyczną.

Przeznaczenie:

Idealny do instalacji niskotemperaturowych w chłodnictwie komercyjnym: do mebli chłodniczych o niedużym napełnieniu typu "plug-in", agregatów chłodniczych i monobloków montowanych w komorach chłodniczych i mroźniczych, agregatów wody lodowej, pomp ciepła.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.