Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R407C

NAZWA CHEMICZNA: mieszanina difluorometanu, pentafluoroetanu i 1,1,1,2 tetrafluoroetanu

SKŁAD CHEMICZNY: 23% R32, 25% R125 i 52% R134a.

Gaz skroplony pod ciśnieniem. Stosowany głównie w domowych i komercyjnych urządzeniach klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła, np. klimatyzatorach typu split, a także chłodzonych powietrzem agregatach wody lodowej, centralach wentylacyjnych bezpośredniego odparowania i niektórych urządzeniach chłodniczych średnio- i wysokotemperaturowych.

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony głównie do instalacji klimatyzacyjnych zaprojektowanych dla tego typu czynnika.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.