Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R407H

NAZWA CHEMICZNA: mieszanina difluorometanu, pentafluoroetanu, 1,1,1, 2 tetrafluoroetanu

SKŁAD CHEMICZNY: 32,5% R32, 15% R125 i 52,5% R134a.

Gaz skroplony pod ciśnieniem. W porównaniu do powszechnie obecnie stosowanego R404A posiada o 62% niższy wskaźnik GWP. Jego ciśnienie robocze jest zbliżone do R404A, dlatego można go z powodzeniem stosować do przezbrajania układów już pracujących na R404A jako rozwiązanie korzystne ekonomiczne, nie wymagające dużych modernizacji układu. Ponieważ posiada lepszą wydajność i sprawność niż R404A stanowi doskonałą alternatywę dla tego czynnika, zarówno w układach nisko-, jak i średniotemperaturowych.

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony do każdego rodzaju komercyjnych instalacji chłodniczych, w tym niskotemperaturowych.  R407H jest idealnym zamiennikiem za R404A stosowanym w supermarketach. Mozna go stosować go jako zamiennik za R22 w nisko i średnio-temperaturowych handlowych urządzeniach chłodniczych takich jak zamrażarki i lady chłodnicze w supermarketach, witryny na napoje, agregaty chłodnicze w transporcie, urządzenia do wytwarzania lodu, ale jego zastosowanie wymaga wymiany oleju na POE, oraz wymiany i wyregulowania niektórych podzespołów w instalacji wg odpowiednich procedur.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.