Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R152a

NAZWA CHEMICZNA: difluoro-1,1-etan

R152a od wielu lat znajduje zastosowanie jako składnik mieszanin, gaz pędny w aerozolach oraz gaz spieniający do niektórych pianek polistyrenowych. Dotychczas niewykorzystywany jako jednorodny czynnik chłodniczy, pomimo zbliżonych wartości jednostkowej objętościowej wydajności chłodniczej do R134a, ze względu na palność. Jego szczególną zaletą jest bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP = 124).

Przeznaczenie: środek spieniający, gaz pędny.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.