Czynniki chłodnicze

Czynnik chłodniczy R744 4.5

NAZWA CHEMICZNA: dwutlenek węgla (CO2).

Gaz skroplony pod ciśnieniem. Produkt jednorodny, chemicznie obojętny, niepalny i nietoksyczny, o klasach czystości 3,0 (99,9%) i 4.5 (99,995%). Jest czynnikiem zastępującym takie czynniki syntetyczne jak R22, R404A i R507. Charakteryzuje się wysokim poziomem ciśnienia tłoczenia w typowym zakresie parametrów pracy układów chłodniczych. Stosowany w chłodnictwie do niskich i średnich temperatur, w przemyśle oraz w chłodnictwie komercyjnym m.in. w instalacjach chłodniczych w sklepach, głównie w układach kaskadowych.

Przeznaczenie:

Czynnik przeznaczony do instalacji chłodniczych zaprojektowanych dla tego typu czynnika.

Więcej informacji po wybraniu indeksu poniżej.