Automatyka standardowa

Odolejacze

W rozbudowanych instalacjach chłodniczych. przy częściowym obciążeniu spreżarki lub przy ograniczonej rozpuszczalności oleju w czynniku, mogą wystapić problemy z powrotem oleju do sprężarki. W takich przypadkach należy zadbać o wystarczające oddzielenie oleju przez wbudowanie odolejacza w przewód tłoczny wychodzący ze sprężarki. Wskutek gwałtownego zredukowania prędkości strumienia sprężonych par czynnika chłodniczego i zmiany kierunku jego przepływu, w odolejaczu następuje wytrącenie do 98% oleju. Olej zbiera się w dolnej cześci zbiornika, skąd następuje jego powrót do miski olejowej sprężarki.