VRF

Jednostki zewnętrzne VRF Seria Smavo

Typoszereg Hi-FLEXi S Mavo to najnowszy model w ofercie systemów VRF Hisense, w którym zastosowano zastosowano sprężarkę inwerterową z zakresem regulacji 0-420 Hz i dokładnością regulacji co 0,01 Hz. Inwerter zasilany prądem stałym (DC) umożliwia ciągłą i bezstopniową regulację obrotów sprężarki w jednostce zewnętrznej. Zapewnia to nie tylko większy komfort dla użytkowników, lecz także większą efektywność energetyczną urządzenia. Sprężarka spiralna wyposażona jest w zaawansowany układ kompensacji "Frame Compliance Mechanism", który zwiększa osiągi robocze sprężarki. Poprawę wydajności grzewczej można uzyskać przez zmniejszenie ciepła akumulowanego wewnątrz elementów sprężarki, np. silniku czy obudowie sprężarki. Ciepło to jest przekazywane do skraplacza przez obniżenie temperatury roboczej sprężarki lub obniżenie temperatury przegrzania do wartości optymalnej. Pozwala to uzyskać większą sprawność całkowitą sprężarki spiralnej.

Cechy systemów

 • Bardzo duża elastyczność w projektowaniu i instalowaniu
 • Całkowita długość orurowania: 1000 m
 • Faktyczna długość pojedynczego orurowania: 190 m
 • Przewyższenie najwyższej i najniższej jednostki wewnętrznej: 30 m
 • Przewyższenie jednostek wewnętrznych względem jednostki zewnętrznej: 90 m (w przypadku gdy jednostka zewnętrzna jest wyżej od wewnętrznych)
 • Przewyższenie jednostek wewnętrznych względem jednostki zewnętrznej: 90 m (w przypadku gdy jednostka zewnętrzna jest niżej od wewnętrznych)

Uwaga: Zalecane przewyższenie ODU względem IDU: 50 m, jeśli ODU jest wyżej niż IDU; 40 m, jeśli ODU jest niżej niż IDU. Gdyby spodziewane przewyższenie miało przekraczać ww. wartości zalecane, prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.

Modele

 • AVWT-76HKFSE - 22,4 kW
 • AVWT-96HKFSE - 28,0 kW
 • AVWT-114HKFSE - 33,5 kW
 • AVWT-136HKFSE - 40,0 kW
 • AVWT-154HKFSE - 45,0 kW
 • AVWT-170HKFSE - 50,0 kW
 • AVWT-190HKFSE - 56,0 kW
 • AVWT-212HKFSE - 61,5 kW
 • AVWT-232HKFSE - 68,0 kW
 • AVWT-250HKFSE - 72,5 kW
 • AVWT-272HKFSE - 80,0 kW