Kanałowe

Jednostki wewnętrzne kanałowe wysoki spręż

Różne rozwiązania sposobu nawiewu i poboru powietrza

Wysoka wartość sprężu dyspozycyjnego pozwala na instalowanie rozbudowanej sieci kanałów i wylotów powietrza, co zapewnia skuteczne rozprowadzanie klimatyzowanego powietrza do każdego zakątka pomieszczenia.

Nowe ulepszone filtry elastyczne 

W jednostkach kanałowych obniżonych z regulowanym sprężem zastosowano nowe, elastyczne filtry powietrza. Możliwość swobodnego wyginania ułatwia ich wymianę w wąskich sufitach i ograniczonych przestrzeniach

Doprowadzenie świeżego powietrza 

Jednostki są wyposażone w kanał świeżego powietrza, który zapewnia wprowadzanie 10% świeżego powietrza bezpośrednio z zewnątrz, co pozwala uzyskać komfortowe i zdrowe otoczenie w pomieszczeniach.

Różne opcje sterowania urządzeniem

Styki bezpotencjałowe dostępne w jednostce wewnętrznej umożliwiają włączanie i wyłączanie zasilania sygnałem z różnych zewnętrznych urządzeń i czujników. Czytniki kart hotelowych, kontaktrony okienne i systemy przeciwpożarowe mogą być podłączane jednocześnie.

Inteligentna i precyzyjna regulacja temperatury

W jednostce wewnętrznej zastosowano algorytm sterowania wykorzystujący dwa czujniki temperatury, aby zapewnić chłodzenie lub nagrzewanie powietrza w pomieszczeniu w strefie na wysokości człowieka zgodnie z temperaturą ustawioną przez użytkownika. Czujniki, z których jeden znajduje się w sterowniku, a drugi na wlocie powietrza z pomieszczenia przesyłają w czasie rzeczywistym odczyty aktualnej temperatury do jednostki wewnętrznej w celu dokładniejszej regulacji temperatury nawiewanego powietrza.