Artykuł ekspercki

Dotacje do pomp ciepła na rok 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że planuje wydać w 2024 roku na projekty środowiskowe ponad 15,8 mld zł, to ponad 1 mld zł więcej niż w tym roku. W ramach tej kwoty, dotacje mają stanowić ponad 11,7 mld zł.

Jak uzyskać dotację na pompę ciepła?

NFOŚiGW szacuje, że rok 2023 zamknie się ostatecznie kwotą 14,7 mld zł przeznaczoną na projekty środowiskowe. Dla przypomnienia w 2022 roku było to zaledwie ok. 7,4 mld zł.

Zakładane wydatki na projekty będą dotyczyć wypłat ze środków własnych NFOŚiGW uzyskanych z opłat środowiskowych lub równoważnych, prowadzonej działalności pożyczkowej i lokacyjnej oraz z pozyskanych środków zewnętrznych, głównie w ramach prefinansowania realizacji KPO oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Łączna kwota przeznaczona na dotacje prośrodowiskowe będzie jednak w ostatecznym rozrachunku większa, gdyż kwota ta nie obejmuje transferu środków europejskich, w dystrybucji których Narodowy Fundusz uczestniczy.

  • 5,4 mld zł – to zaplanowane wydatki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program "Czyste Powietrze" w 2024 r. Pochłonie on 35% wszystkich wydatków inwestycyjnych funduszu.
  • 1,2 mld zł - to zaplanowane wydatki dla beneficjentów indywidualnych w ramach Programów: Ciepłe Mieszkanie, Moja Woda, Mój Elektryk.
  • 155 tys. budynków – zakładana ilość obiektów, w których ma zostać w 2024 r. poprawiona efektywność energetyczna.

Na podstawie danych portalu: portalsamorzadowy.pl

Kto może ubiegać się o dotację do pomp ciepła? Od czego zacząć i jak poprawnie złożyć wniosek?

Nasz Doradca podpowiada w cyklu filmów "Dofinansowanie do pomp ciepła – Zapytaj Doradcę!". Kliknij poniżej i uzyskaj niezbędną wiedzę!