CAREL INDUSTRIES S.p.A.

Carel jest światowym liderem w zakresie rozwiązań sterujących dla klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewania oraz systemów do nawilżania i chłodzenia adiabatycznego. Produkty Carel zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić oszczędność energii i zmniejszyć wpływ urządzeń i systemów na środowisko, dzięki połączeniu najbardziej zaawansowanych technologii i zindywidualizowanych usług, mających na celu optymalizację wydajności urządzeń i systemów. Rozwiązania znajdują zastosowanie w aplikacjach komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych. Założona w 1973 roku firma Carel zatrudnia ponad 2000 osób, ze skonsolidowanymi przychodami przekraczającymi 540 milionów euro (+29,6% w stosunku do 2021 roku) i działa poprzez 38 spółek zależnych i 15 zakładów produkcyjnych będących w pełni jej własnością.

Wizja firmy: „Bycie innowacją, której potrzebuje nasza planeta poprzez rozwiązania w zakresie kontroli klimatu. Napędzaną wiedzą, inspirowaną dobrem człowieka. Teraz i dla przyszłych pokoleń.”

www.carel.pl
linkedin.com/company/carel
facebook.com/CARELgroup
youtube.com/channel/UCoA1V1nCo2AF1TyWPDid6DA
carel.com/blog

Informacje prasowe: marketing@alfaco.pl