in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy F-gazowej z dnia 15 maja 2015

25 czerwca 2015 w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych tzw. ustawa F-gazowa. Ustawa „określa postępowanie w sprawach wykonywania obowiązków” wynikających z unijnego Rozporządzenia 1005/2009 (dotyczącego m.in. czynników HCFC, których legalne stosowanie dobiegło końca 31.12.2014) i wynikających z Rozporządzenia 842/2006 dotyczącego m.in. HFC w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła (zostało znowelizowane Rozporządzeniem F-gazowym 517/2014, które obowiązuje od 01.01.2015).

Pełny tekst ustawy do pobrania: 

Na przełomie roku Minister Rozwoju oraz Minister Środowiska wydali łącznie kilkanaście rozporządzeń wykonawczych do ustawy F‑gazowej, dotyczących certyfikacji personelu i przedsiębiorstw, Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, zakładania karty urządzenia oraz składania sprawozdań o SZWO i F-gazach.


W naszym dziale Przepisy Prawne można zapoznać się z wydanymi rozporządzeniami: www.schiessl.pl / strefa klienta / przepisy prawne.

Naszych stałych klientów zapraszamy do zalogowania się do strefy klienta, gdzie  w dziale Serwis Informacyjny znajdują się aktualne informacje dotyczące przepisów F-gazowych.