in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Promocje

Ekspressowa Promocja LG

Przy zakupie urządzeń klimatyzacyjnych z kategorii RAC pokojowych z serii Artcool Mirror, Deluxe, Standard Plus z aktualnego cennika LG 2017 nagroda w postaci automatu do kawy KRUPS Nescafe Dolce Gusto wraz z pakietem 6+16 kapsułek kawy za 1 zł.

Promocja trwa do 30 września 2017 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

REGULAMIN "Ekspressowej Promocji LG"

 1. Organizatorem promocji jest Schiessl Polska z siedzibą, ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy KRS 0000125447; NIP 951-16-35-342.
 2. Promocja trwa od 14.08.2016 r. do 30.09.2017 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
 3. Promocją objęte są komplety urządzeń klimatyzacyjnych z kategorii RAC pokojowe serie Artcool Mirror, Deluxe, Standard Plus z aktualnego Cennika LG 2017 obowiązującego od 1.04.2017.
 4. W promocji mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na montażu urządzeń klimatyzacyjnych („Uczestnik”). Z promocji wyłączeni są pracownicy organizatora wraz z członkami ich rodzin nawet jeżeli prowadzą działalność opisaną w zdaniu poprzedzającym.
 5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym Uczestnikom w siedzibie organizatora.
 6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie poniższych warunków:
  • a) Zakup kompletów urządzeń klimatyzacyjnych LG u organizatora promocji w okresie promocji, przy czym za każdy zakupiony pełen komplet klimatyzatora przysługuje 1 nagroda.
 7. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik, który spełni warunki zawarte w regulaminie z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.
 8. Nagrodą w promocji jest automat do kawy KRUPS Nescafe Dolce Gusto wraz z pakietem 6+16 kapsułek kawy za 1 zł.
 9. Można otrzymać dowolną liczbę nagród przy czym ilość nagród uzależniona jest od ilości zakupionych kompletów promocyjnych klimatyzatorów. Za jeden komplet przysługuje jedna nagroda w postaci ekspresu do kawy.
 10. Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Uczestnika, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 4 zdanie 1 niniejszego Regulaminu.
 11. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą: - ………………………………………………….
 12. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem organizatora wymienionego w punkcie 1.
 13. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.