Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

VRF ECO G

Programator centralny

Cechy sterownika

Możliwość sterowania maks. 64 grupami (maks. 64 jednostkami wewnętrznymi) podzielonymi na 8 grup programowych

  • Możliwość zaprogramowania 6 operacji dziennie (włączenie/wyłączenie/zezwolenie lokalne/blokada lokalna) dla każdego dnia tygodnia
  • Możliwe są jedynie: włączanie/wyłączanie, zezwolenie/blokada lokalna sterownika i ich wzajemne łączenie (włączenie + zezwolenie na tryb lokalny, wyłączenie + blokada trybu lokalnego, zezwolenie tylko na tryb lokalny itp.)
  • Możliwe jest równoczesne ustawienie lokalnej blokady i kombinacji ustawienia temperatury, zmiany trybu i włączenia/wyłączenia
  • Dodana została funkcja wstrzymania pracy programatora w przypadku dnia wolnego, a także zatrzymania pracy programatora na dłuższy czas
  • Ustawienie dnia wolnego lub wyłączenia systemu w tygodniu powoduje wstrzymanie programu tylko w danym tygodniu
  • Wszystkie ustawienia można wyłączyć za pomocą przycisku „ON/OFF” (wł./wył.) programatora (ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje przywrócenie działania programatora)

MODEL

  • CZ-ESWC2