Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

VRF ECO G

VRF ECO G

Zalety systemów ECO G i ECO G Multi

Wszystkie modele wyposażone są w wysokiej klasy wymienniki ciepła, które zapewniają wysoką sprawność systemu i jeden z najwyższych wskaźników efektywności energetycznej na rynku. Systemy GHP  posiadają najniższy poziom emisji tlenków azotu: 66% poniżej średniej. Pionierskie systemy GHP firmy Panasonic wykorzystują całkowicie nową zasadę spalania ubogiej mieszanki ze sterowaniem zwrotnym, która umożliwia obniżenie emisji tlenków azotu do poziomu najniższego z dotychczasowych.

Dzięki zaawansowanej konstrukcji wymienników ciepła, nowy system GHP zapewnia wyższą sprawność i niższe koszty eksploatacji, które razem z usprawnionym sterowaniem silnikiem znacznie podnoszą jego współczynnik wydajności chłodniczej i grzewczej (COP).Systemy GHP firmy Panasonic zapewniają szybkie i wydajne chłodzenie oraz ogrzewanie, a dodatkowo zwiększają dopływ ciepła do danego pomieszczenia poprzez odzysk ciepła z płynu chłodzącego silnik, które przekazywane jest do czynnika chłodniczego przez wysokowydajny wymiennik płytowy. Ponadto wykorzystywanie ciepła odpadowego z silnika powoduje, że gazowe pompy ciepła firmy Panasonic nie wymagają odszraniania, dzięki czemu dostarczają w sposób ciągły 100% wydajności grzewczej, nawet przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej –20 °C. W trybie chłodzenia, ciepło wydzielane przez silnik może zostać wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej - system może dostarczyć do 30 kW mocy do podgrzewania wody do temperatury 75 °C. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 7 °C, podgrzewanie wody użytkowej jest możliwe również w trybie ogrzewania.

Wykorzystanie wody lodowej

Systemy GHP są również dostępne w opcji przygotowania wody lodowej, którą można połączyć z pojedynczymi jednostkami zewnętrznymi lub włączyć do układu jednostek wewnętrznych działających w systemie bezpośredniego odparowania. Systemem można sterować za pomocą systemu BMS lub panelu sterowania firmy Panasonic. Temperaturę wody lodowej można ustawiać w zakresie +5 ÷ 15 °C, a temperaturę w trybie ogrzewania w zakresie 25 ÷ 55 °C.

GHP

GHP firmy Panasonic (ang. Gas Heat Pumps) to pompa ciepła zasilana gazem. Sercem systemu GHP jest specjalnie skonstruowany silnik zasilany gazem. Przez kontrolę układu mieszanki paliwowo- powietrznej uzyskuje się znaczną redukcję emisji CO2 i NOx (nawet do 66% poniżej standardów UE), oraz zmniejszenie zużycia energii potrzebnej na realizowania funkcji grzania oraz klimatyzacji.

Gazowe pompy ciepła firmy to rozwiązanie do zastosowań w obiektach niemieszkalnych - szczególnie takich, w których występują ograniczenia dostępu do energii elektrycznej. Zasilane gazem systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) są zaprojektowane tak, by zapewniać najwyższą możliwą niezawodność. Silnik spalinowy gazowej pompy ciepła charakteryzuje się zmienną prędkością obrotową i dostosowuje wydajność chłodniczą systemu do zapotrzebowania budynku.

Gazowe pompy ciepła  przy okazji wytwarzania ciepła i chłodu dla budynku mają również możliwość generowania energii elektrycznej. Kogeneracja pozwala na niemalże 100% wykorzystanie pierwotnej energii dostarczonej do zasilenia urządzeń. W systemach tych również ciepła woda produkowana jest z energii ciepła odpadowego. Stanowi to doskonałe rozwiązanie w przypadku obiektów o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową (hotele, obiekty SPA, aquaparki oraz przemysłowe procesy technologiczne).